PRODHIMI

Piramida

 Tekstura: mirëDimensionet (cm):Është bërë në një trashësi prej 6 cm. 
Mund të kombinohet me modelet
20x20, 20x10 dhe 10x10.
Kombinime